Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Ampliació de l'hospital


La primera fase de les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a la Consulta Externa i l'Hospital de Dia, ja està finalitzada i el dilluns 14 d'abril de 2008 s'ocupen els consultoris de nova construcció. Durant tota la setmana s'aniran realitzant els canvis de les especialitats ubicades fins ara a la zona d'hospitalització de forma provisional, i també de les especialitats que canviaran la seva ubicació al nou espai ampliat. L'Hospital de Dia també ocuparà els nous espais habilitats durant tota la setmana, de forma progressiva, deixant lliure l'espai que fins ara ocupava a l'àrea d'hospitalització.

CARACTERÍSTIQUES DE L'AMPLIACIÓ

Ampliació de l'hospitalZona A. Consultes Externes. 
S'hi han construit 18 nous consultoris i sales d'exploració (en total, ara n'hi haurà 42), a més de les sales d'espera i els espais de suport complementaris.

Zona B. Hospital de Dia. 
Hi ha 17 espais per a l'assistència i una millora substancial en la disponibilitat d'espai.

L'ampliació representa un increment d'espais de 1.141 metres quadrats destinats a activitat assistencial i 350 metres quadrats de suport tècnic. A més de la possibilitat d'incrementar l'activitat assistencial, aquests nous espais representen una millora substancial de l'atenció als usuaris i de les condicions de treball dels professionals


Senyalització:

L'ampliació del servei ha fet necessari refer la senyalització, per fer-la coherent i fàcilment entenedora pels usuaris. Desapareix la identificació de les sales d'espera amb lletres i es basarà únicament amb la numeració dels consultoris, que estaran identificats amb el nom del metge o metgessa que hi visiti i l'especialitat corresponent.


hospital comarcal
L'Hospital de Dia

Actualment, l'activitat de l'Hospital de Dia s'està fent a l'àrea d'hospitalització i durant l'any 2007 s'hi ha realitzat 4.191 sessions, fonamentalment a pacients atesos per les especialitats d'oncologia i hematologia. Amb l'ampliació es pretén potenciar aquest tipus d'assistència, ampliant el seu horari de funcionament, que serà de 8h del matí a 17h de la tarda de dilluns a divendres, i potenciant l'atenció de pacients procedents d'altres especialitats com ara reumatologia, neumologia, urologia, etc.

Les Consultes Externes
L'any 2007 es van realitzar 116.311 visites a Consultes Externes, 28.916 dels quals eren primeres visites. Per poder assumir aquesta demanda d'activitat es va habilitar provisionalment una part de l'àrea d'hospitalització com a consultoris i es va incrementar la plantilla de professionals mèdics en 7 persones equivalents. També infermeria va incrementar les activitats d'educació sanitària, rehabilitació de diferents patologies i realització de proves complementaries, representant l'equivalent a 10 persones. 

Amb la posta en marxa dels nous equipaments i altres necessitats de l'Hospital comarcal de l'Alt Penedès, es preveu que aquest any la plantilla de metges s'incrementi en 7 nous professionals, així com també professionals d'infermeria i altre personal de suport.

Les obres van ser projectades per l'arquitecte Francesc Pernas, autor també del projecte de l'Hospital, i han estat realitzades per l'empresa de construcció CORPIMO. Van començar el desembre de 2006 i han representat una inversió de 2.300.000€, més els 200.000€ de l'equipament. L'Hospital també ha previst per aquest any 2008 una inversió de 1.300.000€ per adquirir equipament assistencial i informàtic pel conjunt del Centre, una part del qual s'utilitzarà en aquests nous espais d'atenció ambulatòria.

Hospital comarcal de l'Alt PenedèsEl finançament és possible gràcies a un conveni signat entre el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada acabades les obres del nou Laboratori quedaran espais lliures que permetran continuar la següent fase d'ampliació previstes: Urgències, Àrea de parts i Cirurgia sense ingrés. Es preveu que durant el primer trimestre del 2009, el servei de laboratori pugui traslladar-se al nou edifici.


© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 10/04/2008


Segueix-nos a :