Ofertes de treball

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Ofertes de treball

Ofertes de treball

Convocatòria Cap de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies (Directiu Professional)

Data màxima per la presentació de candidatures 10/07/2017

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
10 de juliol de 2017
Més informació:

Tècnic/a Mitjà/na de Mercats

Convocatòria per la provisió d'una plaça vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

El decret provisional ha estat publicat el 17/11/2017. Els 10 dies naturals finalitzen el 27/11/2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
26 d'octubre de 2017
Més informació:

Convocatòria Tècnic/a Arxiu Municipal

Convocatòria per la provisió d'una plaça vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

Les bases han estat publicades al BOPB amb data 07/09/2017.

L'anunci al BOE ha estat publicat el dia 06/10/2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
26 d'octubre de 2017
Més informació:

Convocatòria Tècnic/a Superior Administració General adscrit a Intervenció

Convocatòria per la provisió d'una plaça vacant a la plantilla de personal funcionari, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

Les bases han estat publicades al BOPB amb data 07/09/2017.

L'anunci al BOE ha estat publicat el dia 06/10/2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
26 d'octubre de 2017
Més informació:

Convocatòria Tècnic/a Mitjà/na de Medi Ambient

Convocatòria per la provisió d'una plaça vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

Les bases han estat publicades al BOPB amb data 07/09/2017.

L'anunci al BOE ha estat publicat el dia 06/10/2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
26 d'octubre de 2017
Més informació:

Convocatòria de dues places de Tècnic/a Auxiliar Informàtica

Convocatòria per la provisió de dues places vacants a la plantilla de personal laboral, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
3 de novembre de 2017
Més informació:

Convocatòria Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General

Convocatòria per la provisió d'una plaça vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 2017.

L'anunci al BOE ha estat publicat el 02/11/2017

El decret provisional d'admesos i exclosos ha estat publicat l'11 de desembre

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
22 de novembre de 2017
Més informació:

Borsa de treball d'Operaris de Manteniment General

L'objecte d'aquesta convocatòria és la constitució d'una borsa de treball per tal de cobrir les necessitats de contractació eventuals i temporals d'Operaris de Manteniment General.

L'anunci als mitjans públics ha sortit publicat el dia 13/10/2017.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
23 d'octubre de 2017
Més informació:

Convocatòria Tècnic/a Mitjà/na de Via Pública

L'objectiu d'aquest procés és la regulació del procediment per a la selecció d'un/a Tècnic/a Mitjà/na de Via Pública mitjançant la subscripció d'un contracte laboral temporal.

El decret provisional ha estat publicat el 27 de novembre.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
13 de novembre de 2017
Més informació:

Convocatòria de Tècnic/a Administració General adscrit/a al Servei de Compres i Contractació

Convocatòria per realitzar un procés selectiu per a la provisió d'una plaça com a funcionari interí.

El Decret provisional d'admesos i exclosos ha estat publicat el 11/12/2017

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
30 de novembre de 2017
Més informació:

Convocatòria Auxiliar Tècnic Equipaments Culturals

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció i provisió interina d'una plaça d'auxiliar tècnic equipaments culturals de la plantilla de personal laboral, adscrita al Servei de Cultura.

Els 15 dies, per presentar les sol·licituds, començaran a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
18 de desembre de 2017
Més informació:
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/12/2017


Segueix-nos a :