Preinscripció i matriculació del curs escolar 2014-2015

Mapa Web

Índex Alfabètic

Ets a: Inici > Vilafranca tema a tema > Ensenyament > Preinscripció i matriculació

Preinscripció i matriculació del curs escolar 2014-2015

Índex

 

Centres educatius de Vilafranca del Penedès

Podeu consultar la llista de centres educatius de Vilafranca del Penedès de cara al curs 2014-2015:

Centres educatius

 

Què s’ha de fer per obtenir una plaça escolar?

Sol·licitar una plaça escolar és el que anomenem procés de preinscripció. Després del procés de preinscripció, quan ja està reservada la plaça, cal fer la matriculació per confirmar-ne la reserva. Preinscripció i matriculació configuren el procediment d'admissió de l'alumnat, el qual garanteix el dret a rebre una educació de qualitat, que compensi les desigualtats personals, econòmiques i socials de tot l'alumnat.

Al nostre país l'administració garanteix places suficients per escolaritzar tot l'alumnat entre els 3 i els 16 anys, corresponents al segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, tant en centres públics com en centres privats concertats, tots ells sostinguts amb fons públics, i n'assegura la gratuïtat de l'escolarització. Cal tenir en compte, però, que l'escolarització entre els 3 i els 6 anys, tot i no ser obligatòria, és del tot recomanable.

Pel que fa a l'Educació Infantil de primer cicle (llar d'infants), és de caràcter voluntari i tot i que l'oferta de places al nostre municipi és força elevada, no es pot garantir una cobertura universal. En aquest cas concret, l'oferta la configuren un total de quatre centres públics (les llars municipals d'infants) i dos centres privats (un d'ells, subvencionat). Aquesta etapa no és gratuïta i les famílies han de fer front a una part del cost del servei. En el cas de les llars de titularitat municipal, el cost de la plaça està finançat en part per les administracions (Ajuntament i Generalitat).

A Vilafranca el nombre de centres públics i privats concertats és prou elevat per garantir l'existència d'una àmplia oferta de qualitat i de proximitat, que afavoreix el desenvolupament personal, intel·lectual i social òptim de tot l'alumnat. Això és possible gràcies a la implicació del professorat i de les famílies que, juntament, configuren les diverses comunitats educatives dels centres educatius de la nostra vila. El dinamisme de les AMPA, la capacitat d'innovació pedagògica dels docents i el lideratge dels equips directius, són factors claus de cara a mantenir aquesta realitat.

L'Ajuntament de Vilafranca compta amb l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), que és un instrument de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents. L'oficina està situada al carrer Santa Maria 2, 1r pis.

 

 

Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matricula

Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matrícula, és interessant que les famílies consultin la informació sobre:
 • L'oferta educativa a Vilafranca i les places dels ensenyaments sufragats amb diners públics.
 • Els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes.
 • Les activitats extraescolars i els serveis que ofereixen els diversos centres
 • La normativa vigent, el calendari i els procediments que s'han de seguir.
Aquesta informació es pot consultar a cadascun dels centres especialment en el marc de les jornades de portes obertes, o a a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), situada al carrer Santa Maria 2, 1r pis.

 

Què cal tenir en compte a l'hora de sol·licitar una plaça escolar

A l'hora de fer la preinscripció cal tenir en compte el següent:
 • Cal omplir l'imprès de preinscripció oficial indicant els centres sol·licitats per ordre de preferència. Es recomana que s'emplenin les opcions que ofereix l'imprès, de manera que se sol·licitin diversos centres.
 • Cal omplir un únic imprès de sol·licitud, en cas contrari la persona sol·licitant perdrà els drets de prioritat.
 • S'ha de presentar la sol·licitud en el centre demanat en primer lloc, amb la corresponent documentació acreditativa i dins del període indicat en el procés de preinscripció. També es pot presentar a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Vilafranca.
 • Si hi ha més sol·licituds de preinscripció que places per a un centre i nivell concret, s'ha d'establir l'ordre de prioritat a partir d'uns barems determinats.
 • Els punts de barem que corresponen a una sol·licitud queden fixats en funció del centre que s'ha demanat en primera opció, i aquesta puntuació es mantindrà per a tots els centres que s'hagin sol·licitat en fer la preinscripció.
 • El Departament d'Ensenyament atorga a totes les sol·licituds de preinscripció que es presenten a Catalunya un número aleatori. Aquest número serveix per participar al sorteig que ordenarà les llistes de sol·licituds dels centres per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en un centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta de places.
 • En tots els casos, l'entitat receptora ha de lliurar a la persona que fa la sol·licitud una còpia datada i segellada acreditativa de la presentació de la sol·licitud.
 • No s'ha de fer cap aportació econòmica en concepte de preinscripció escolar. No es pot condicionar l'admissió al resultat de proves o exàmens, llevat d'aquells previstos legalment que afecten als ensenyaments postobligatoris.
 • En el cas d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.
 • En el cas d'alumnat de nova incorporació en el nostre sistema educatiu (NISE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.
 • La gran majoria de famílies obtenen plaça en algun dels centres que sol·liciten. En cas de no obtenir cap de les places sol·licitades, la comissió d'escolarització ofereix una plaça alternativa.
 • En el cas que la persona sol·licitant, un cop informada, no estigui d'acord amb la plaça oferta, pot presentar la reclamació corresponent.
 • Un cop acabat el procés de la preinscripció o reserva de plaça escolar, caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat, dins de les dates establertes oficialment. En cas de no fer-ho, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

 

Casos en què cal presentar la sol·licitud de preinscripció

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir per primera vegada a un centre educatiu sufragat amb fons públics, tant si és públic com privat concertat.

També cal presentar sol·licitud de preinscripció, encara que ja s'estigui escolaritzat en un centre, en els casos següents:
 • accedir a P3 (nens i nenes nascuts l'any 2011)
 • accedir a 1r d'ESO
 • demanar un canvi de centre

 

Jornades de portes obertes a les escoles públiques

Escola Baltà Elias: dimarts, 25 de febrer, de 16.30 h a 18.00 h.
Escola Cristòfor Mestre: dimecres, 26 de febrer, de 16.30 h a 18.00 h.
Escola Pau Boada: dijous, 27 de febrer, de 16.30 h a 18.00 h.
Escola Mas i Perera: dimarts, 4 de març, de 16.30 h a 18.00 h.
Escola Estalella i Graells: dimecres, 5 de març, de 16.30 h a 18.00 h.
Escola Dolors Piera: dijous, 6 de març, de 16.30 h a 18.00 h.

 

Jornades de portes obertes als centres privats concertats

Col·legi Sant Josep: Dissabte 22 de febrer, d'11.00 h a 13.30 h. Xerrada informativa de l'equip directiu a les 12.00 h.
Col·legi Sant Ramon de Penyafort
Parvulari (C. Ponent 58): diumenge 23 de febrer d'11:30 h a 13:00 h. Reunió informativa a les 12.00 h.
Primària i ESO (C. Ferran, 1): divendres 21 de febrer a les 16.30 h.
Col·legi El Carme: dissabte 8 de març de 10.30 h a 13.00 h. Presentació informativa de l'equip directiu a les 10.30 h. i a les 12.00 h.
Escola Montagut: diumenge 9 de març de 10.30 h a 13.00 h.

 

Jornades de portes obertes als instituts

Institut Eugeni d'Ors: dissabte 8 de març, d'11 h a 13 h. Xerrades orientatives a les 11 h i a les 12 h per als pares interessats en l'oferta d'ESO i en l'oferta de cicles formatius i batxillerat.
Institut Milà i Fontanals: dissabte 8 de març, de 10.00 h a 14.00 h. Xerrada informativa d'ESO a les 11 h i de batxillerat a les 12 h.
Institut Alt Penedès: dijous 6 de març, a les 16.30 h.

 

Jornades de portes obertes a les llars municipals d'infants

Les jornades de portes obertes a les LLars municipals d'infants de Vilafranca, que són les següents:
El Parquet (Avda. Europa, 20)
L'Enxaneta (Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2)
Lola Anglada (C. Amàlia Soler, 142)
Sol Solet (C. Sant Antoni M. Claret, 6-8)
seran els dies 24, 25, 28, 29 i 30 d'abril, de 9.30 h a 11.30 h.

 

El paper dels centres educatius en el procés de preinscripció

Tots els centres educatius sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.

Els centres educatius, a través del tauler d'anuncis i mitjançant tots els sistemes d'informació pública de què disposin, han d'informar de:
 • l'oferta d'ensenyaments sufragats amb fons públics i l'oferta de llocs escolars vacants
 • el projecte educatiu
 • els criteris generals de prioritat en l'admissió establerts normativament
 • les activitats extraescolars i els serveis escolars
 • el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats
 • també en el cas dels centres privats concertats, el règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i els preus públics aplicables per la sisena hora

 

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil

Preinscripció

Publicació de l'oferta: entre el 28 i el 30 d'abril de 2014.
Presentació de sol·licituds: del 5 al 16 de maig de 2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2014.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 28 de maig de 2014 a les 9 h del matí.
Termini per presentar reclamacions: 28, 29 i 30 de maig de 2014.
Publicació de les llistes d'infants amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2014.

Matriculació
Període de matriculació: del 10 al 13 de juny de 2014.


Segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Preinscripció
Publicació de l'oferta: entre el 4 i l'11 de març de 2014
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h del dia 20 de març
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de d'abril de 2014
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 2 de d'abril de 2014 a les 11 h
Termini per presentar reclamacions: del 2 al 4 d'abril de 2014
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d'abril de 2014
Publicació de l'oferta final: 6 de maig de 2014
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 15 de maig de 2014 

Matriculació
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d'ESO): del 10 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos.
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d'ESO): del 23 al 27 de juny de 2014, ambdós inclosos.
Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

Batxillerat

Preinscripció
Publicació de l'oferta: 9 de maig del 2014.
Presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2014, ambdós inclosos.
Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 22 de maig de 2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2014.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 4 de juny de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
Termini per presentar reclamacions: 4, 5 i 6 de juny de 2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 11 de juny de 2014.
Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2014.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 27 de juny de 2014.

Matrículació
Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l'avaluació de setembre: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos.
Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

Cicles de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

Publicació de l'oferta: 9 de maig del 2014.
Presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2014, ambdós inclosos.
Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 22 de maig de 2014.
Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 6 de juny de 2014 inclòs.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2014.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 4 de juny de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
Termini per presentar reclamacions: 4, 5 i 6 de juny de 2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 11 de juny de 2014.
Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2014.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 27 de juny de 2014.

Matrículació
Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos.

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula
Difusió de centres i cicles amb vacants: 5 de setembre de 2014
Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2014
Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses i matrícula: 19 i 22 de setembre de 2014


 

Criteris de prioritat per a 2n cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen uns criteris de prioritat que, per ordre, són els següents:
- el criteri de prioritat específic,
- els criteris generals de prioritat i
- els criteris complementaris de prioritat.
Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les; en cas d'empat, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número que s'obté per sorteig. 

Els criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat són els següents:

Criteri específic 
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. Aquest criteri no s'aplica a l'educació infantil.

En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment. 

Criteris generals
Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen
Quan l'alumne o l'alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció. 
Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora
Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts
Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, un germà o una germana
Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts
En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris
Ordenades les sol·licituds d'acord amb els criteris prioritaris, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds s'han d'aplicar els criteris complementaris:
• Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
• Pel fet que l'alumne o l'alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
• Pet fet que el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l'alumne o l'alumna hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 

Criteris de prioritat per a ensenyaments postobligatoris

Pel que fa a l'ordenació de les sol·licituds d'ensenyaments postobligatoris, s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

 

Àrea d'influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Per al segon cicle d'educació infantil i educació primària, qualsevol família que visqui a Vilafranca pot obtenir la màxima puntuació en sol·licitar un centre públic o privat concertat de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual. Diem que Vilafranca no està zonificada, és una única zona educativa o àrea d'influècia.

Per a l'educació secundària obligatòria, l'àrea d'influència dels centres educatius de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual inclou diversos municipis de la comarca: Vilafranca, Avinyonet, Les Cabanyes, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa, Pacs, Pugdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès i Vilobí.

 

Imprès de sol·licitud de preinscripció

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2014-2015.

 

Coneixement de la normativa

És important que les famílies coneguin l'existència de la normativa -un decret marc i una resolució- que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. 

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modiicació del Decret 75/2007, de 27 de març6058 del 2/2/2012), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic.

RESOLUCIÓ ENS/260/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015.

 

Informació sobre la plaça obtinguda

L'escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d'informació. Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l'ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives. Si la família ho vol i així ho indica al full de preinscripció, també pot rebre informació de la seva situació a través de correu electrònic.

Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l'aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al propi centre.

Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d'alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l'ordre de preferència indicat en el seu full de preinscripció.

Per consolidar la plaça assignada a la llista d'admesos és imprescindible que es formalitzi la matricula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.

 

Garantia de correcció del procés de preinscripció i matrícula

La normativa estableix uns òrgans de garantia: els consells escolars de centre i les comissions de garanties d'admissió.

Els consells escolars de centre són òrgans de participació de la comunitat educativa de cada centre. Juntament amb la direcció, en el cas dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels centres privats, són els responsables de la correcta aplicació de les normes que regulen el procediment d'admissió. 

Les comissions de garanties d'admissió, presidides per la Inspecció, vetllen per la transparència del procés i el compliment de la legalitat. També faciliten l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 29/01/2015


Segueix-nos a :